Home
/ Dojo regels

Dojo regels

Bij de sportschool (dojo) worden enkele huisregels, oftwel etiquette, nagestreefd. Iedere karateka dient zich hier aan te houden.

 • Bij het binnenkomen van de dojo dient de karateka aan de deur te groeten; recht staan en een lichte buiging met gezicht richting dojo.
 • Ook dient er gegroet te worden tijdens het verlaten van de dojo.
 • Het dragen van buitenschoeisel is in de dojo ten strengste verboden.
 • Ten alle tijden dient de cursist eerbied tonen tegen sensei, sempai, andere karateka's en aanwezige personen.
 • De karateka dient zijn voet- en vingernagels schoon en geknipt te hebben voordat aan de les begonnen wordt. Dit is om blessures (van zichzelf als van mede karateka's) te voorkomen.
 • Er mogen tijdens de les geen sierraden/piercings gedragen worden, wederom te voorkoming van blessures.
 • Iedere karateka moet een schone en gestreken karate-gi dragen.
 • Men mag de trainingsmat in de dojo niet betreden met schoeisel.
 • Karateka's die te laat komen zonder geldige reden zullen disciplinaire maatregelen moeten aanvaarden van de sensei. Indien men te laat komt dient men te wachten langs de kant tot de sensei goedkeuring geeft tot het betreden van de mat.
 • Zorg dat men altijd een kwartier voor aanvang van de trainingen aanwezig is (ook in verband met het leggen van de karatemat).
 • Karateka's dienen zich tijdig af te melden voor trainingen of andere zaken (zie contact).
 • De contributie dient in de maanden januari en juni betaald te worden. De betalingsverplichtingen van onze sportschool gaan immers gewoon door. Wanneer men zonder af te melden 4 weken of langer niet komt trainen wordt men automatisch uitgeschreven. Bij het vervolgens weer oppakken van de trainingen dient men zich weer in te schrijven en een maand contributie te betalen.
 • Wanneer u wil komen trainen, dient u het door ons verstrekte inschrijfformulier volledig ingevuld in te leveren.
 • Voor deelname aan trainingen kunnen wij een sportkeuring eisen. We bekijken graag per individu of iemand in staat is om mee te trainen.
 • Lang haar dient samengebonden te worden in een paardenstaart o.i.d.
 • Oorbellen, piercings, ringen en hoofddeksels worden tijdens de training niet gedragen i.v.m. veiligheid.
 • Examens worden afgenomen in juni en december. Hieraan kan alleen deelgenomen worden met toestemming van de sensei.
 • Train altijd met volledige inzet.
 • Het trainen geschiedt op eigen risico.