Home
/ Weerbaarheid

Weerbaarheid

Wat is weerbaarheid?
Bij weerbaarheid staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. Iedereen leert gebruik te maken van fysieke, verbale en mentale technieken en methodieken om op te komen voor zichzelf, te oefenen met vechtlust in confronterende situaties en het stroomlijnen van emoties.

Als je weerbaar bent kun je op een passende manier opkomen voor jezelf. Je kunt dan met respect voor de ander je grenzen trekken. Weerbaarheid werkt preventief. Het voorkomt machtsmisbruik of geweldservaringen en de kans is groter dat het geweld stopt als je effectief reageert. Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hierdoor zul je beter voor jezelf opkomen en zonodig hulp halen.

In weerbaarheidstrainingen gebruikte methodieken komen uit trainingen sociale vaardigheid, assertiviteitstrainingen, hulpverlening, agressiebeheersing en vechtsporten. De oefeningen en methodieken vormen een geïntegreerd geheel, met weerbaarheid als uitgangspunt. Je kunt werken aan bijvoorbeeld het verminderen van angst op straat, preventie van seksuele intimidatie, racisme, huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.

Karate en weerbaarheid
Karate is een vorm van weerbaarheid. Dit trainen we dan ook volop in de technieklessen op maandag en donderdag.

Cursus "Ben ik weerbaar?"
Door de toenemende vraag naar weerbaarheidstrainingen zijn we gestart met het geven van cursussen voor kinderen (vanaf 7 jaar) én ook voor volwassenen (vanaf 16 jaar). Het is belangrijk dat elke weerbaarheidstraining op maat wordt gemaakt voor de specifieke groep. In de groep met kinderen zal bijvoorbeeld meer de nadruk liggen op pesten. In de cursussen zullen stapsgewijs de verbale, mentale en fysieke technieken en methodieken aangeleerd worden. Er is aandacht voor ademhaling, weerbaar stemgebruik, weerbare houding en lichaamstaal. We zijn goed op de hoogte van de regionale sociale kaart en kunnen indien gewenst hierin adviseren en doorverwijzen.

Cursussen en trainingen weerbaarheid zijn voor iedereen die wil leren hoe goed te handelen in grensoverschrijdende situaties.

Cursus informatie
Cursusduur: 10 lessen van 1 uur
Lokatie: o.a. Basisschool Willem de Zwijger
Kosten: € 100,-
Inbegrepen: cursusmateriaal
Trainers: Danny Lambrechts en Rik Verbeek
Inschrijven en meer informatie: weerbaar[at]fudoshin.nl of app/sms naar 06-41788199

Op lokatie
Het is ook mogelijk om een clinic of cursus op lokatie te verzorgen. Hierbij kan ook gedacht worden aan teambuilding en motivatiesessies. Maar ook in werksettings waar betere weerbaarheid net het verschil kan maken. We stemmen graag met u de wensen af. Informeer gerust naar de mogelijkheden.